تبلور انسانیت مقاومت فلسطین

ابوعبیده نیروهای القسام: در پاسخ به تلاش‌های قطر، دو اسیر آمریکایی (یک مادر و دخترش) را به دلایل بشردوستانه آزاد کردیم تا به مردم آمریکا و جهان ثابت کنیم که ادعاهای بایدن و دولت فاشیستی او ادعاهای نادرستی است که هیچ مبنایی برای صحت آن ندارد.

15 20 - تبلور انسانیت مقاومت فلسطین - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: