ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

photo 2023 08 09 13 36 11 - ترسم که اشک در غم ما پرده در شود - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: