سرهنگ خلبان سید طاهر مصطفوی و سرهنگ خلبان محسن دریانوش

تصاویری از دو خلبان گرانقدر آشیانه جمهوری اسلامی ایران که در سانحه اخیر به شهادت رسیدند.

19 - سرهنگ خلبان سید طاهر مصطفوی و سرهنگ خلبان محسن دریانوش - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: