تصاویر اعضای شهید یک خانواده فلسطینی

تصاویر اعضای یک خانواده فلسطینی که دیشب در بمباران غزه توسط اسراییل یکجا به شهادت رسیدند.

31 1 - تصاویر اعضای شهید یک خانواده فلسطینی - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: