تصویر منتشر شده از یکی از مجروحان ارتش اشغالگر در اردوگاه نور شمس طولکرم

13 20 - تصویر منتشر شده از یکی از مجروحان ارتش اشغالگر در اردوگاه نور شمس طولکرم - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: