تنها سلاح او؛ دوربین بود!

تصویری از خبرنگار شهید در غزه که شب گذشته حین موشک باران نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

55 1 - تنها سلاح او؛ دوربین بود! - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: