تو زنده‌ای

ولی وجدان هایی که امروز بجای دفاع سکوت کرده اند، قطعا مرده‌اند…

چند فریم از نوزادی که از حملات رژیم صهیونیستی، در کمال ناباوری جان سالم به در برد.

10 - تو زنده‌ای - 1 11 - تو زنده‌ای - 2 12 - تو زنده‌ای - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: