جان در رَهَت دهَم تا روزِ واپسین

ایران ای عشق اولین جان در رهت دهم تا روز واپسین…

اثر هنرمند: طیبه محمدیاری

photo 2022 11 21 04 12 35 - جان در رَهَت دهَم تا روزِ واپسین - 1

 

اشتراک‌گذاری این مطلب: