جنایت آشکار!

رژیم غاصب چند هزار زن و بچه و پیر و جوان غیرنظامی را در این چند روز کشته است و با بمباران مراکز پر جمعیت و ساختمان‌هایی که می‌داند محل سکونت غیرنظامیان است، جلوی چشم مردم دنیا در حال جنایت است.

اثر: محمد مهدی طاهری تبار

7 30 - جنایت آشکار! - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: