جنگ با اسرائیل

حاج احمد متوسلیان: «ما با اسرائیل وارد جنگ خواهیم شد، هر که را مرد این راه است بسم الله هر که نیست خداحافظ…»

IMG 20230408 125027 238 - جنگ با اسرائیل - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: