جوانان بنی هاشم،علی را بر در خیمه‌رسانید

جوانان بنی هاشم بیایید

علی را بر در خیمه‌رسانید

خدا داند که من طاقت ندارم

علی را بر در خیمه رسانم

علی جانم علی جانم علی جان

علی جانم علی جانم علی جان

photo 2023 07 29 15 32 53 - جوانان بنی هاشم،علی را بر در خیمه‌رسانید - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: