جوانان فلسطینی‌

این شکست از ابعاد نظامی و اطلاعاتی یک شکست غیرقابل ترمیم و یک زلزله ویرانگر است.
امام خامنه‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

15 3 - جوانان فلسطینی‌ - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: