حاج‌قاسم به فاطمه مغنیه گفت «به سوی مقتلم می‌روم…»

نقل خاطره «شهید سیدرضی موسوی» و «شهید سیدمحمدحجازی» از ساعات منتهی به شهادت حاج قاسم در مستند «۷۲ ساعت»

اشتراک‌گذاری این مطلب: