از کار انداختن دوربین‌ها و تجهیزات فنی و نظارتی رژیم صهیونیستی در مرز فلسطین

29 8 - از کار انداختن دوربین‌ها و تجهیزات فنی و نظارتی رژیم صهیونیستی در مرز فلسطین - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: