حسین دیگر هیچ نداشت که فدا کند

حسین دیگر هیچ نداشت که فدا کند
جز جان که میان او و و ادی امانت ازلی فاصله بود…

شهید سید مرنضی آوینی

photo 2023 07 29 16 39 16 - حسین دیگر هیچ نداشت که فدا کند - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: