حمایت وزیر دادگستری فرانسه از اسراییل

در رابطه با حمایت وزیر دادگستری فرانسه از اسراییل و ۵ سال زندانی برای افرادی که از فلسطین حمایت کنند

اثر هنرمند: علی لادن

23 24 - حمایت وزیر دادگستری فرانسه از اسراییل - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: