حکیم عمر خیام

هرگز دل من ز علم محروم نشد
کم ماند ز اسرار که معلوم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز
معلومم شد که هیچ معلوم نشد

طراح گرافیک: مجتبی رسولی
طراح نوشتار: امیرحسین ربانی

photo 2023 05 21 16 23 20 - حکیم عمر خیام - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: