خبرنگاران شهید فلسطینی که دیشب توسط تروریست‌ های صهیونیست در غزه به شهادت رسیدند.

43 2 - خبرنگاران شهید فلسطینی که دیشب توسط تروریست‌ های صهیونیست در غزه به شهادت رسیدند. - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: