خبرنگار اینترنشنال به دنبال سوراخ موش!

ترس و فرار سریع خبرنگار اینترنشنال هنگام شنیدن آژیر قرمز در اسرائیل! خبرنگار اینترنشنال حین اعلام وضعیت در اسرائیل به محض شنیدن صدای آژیر خطر پا به فرار گذاشت.فیلم لحظه فرار خبرنگار اینترنشنال هنگام حمله راکتی مقاومت فلسطین به شدت از طرف کانال‌ها و مخاطبان فلسطینی و صهیونیست مورد تمسخر قرار گرفته است.

اثر: محمد علی رجبی

IMG 20230521 182119 852 - خبرنگار اینترنشنال به دنبال سوراخ موش! - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: