خداحافظ مادر

میار، دخترکِ فلسطینی! ما را ببخش که برای شهادت تو، برادرت علی و پدرت قیل و قال راه نینداختیم.

می دانی میار عده ای در کشور ما هستند که گمان می کنند قاتلان تو می خواهند برایشان زندگی و آزادی را هدیه کنند.
قلب پاره پاره ی مادرِ تو چه می کشد از این فراق 😭

اثر: سید محمدرضا موسوی اَوِندین

photo 2023 05 20 12 14 50 - خداحافظ مادر - 1 photo 2023 05 20 12 16 55 - خداحافظ مادر - 2

 

اشتراک‌گذاری این مطلب: