خلیج همیشگی فارس

دهم اردیبهشت در تاریخ ایران روز مهمی است، روزی که یادآور ازخودگذشتگی‌های ملت سرافراز ایران و فرار اشغال‌گران پرتغالی بعد از ۱۱۷ سال تسلط بر سواحل جنوبی کشور است.

در تیرماه ۱۳۸۴، هیات دولت مصوبه‌ای را تایید کرد که به موجب آن دهم اردیبهشت هرسال، “روز ملی خلیج فارس” نام گرفت.

photo 1 2023 05 01 17 27 35 - خلیج همیشگی فارس - 1 photo 2 2023 04 30 17 21 16 - خلیج همیشگی فارس - 2 photo 2 2023 05 01 17 27 35 - خلیج همیشگی فارس - 3 photo 3 2023 04 30 17 21 16 - خلیج همیشگی فارس - 4 photo 4 2023 04 30 17 21 16 - خلیج همیشگی فارس - 5 photo 4 2023 05 01 17 27 35 - خلیج همیشگی فارس - 6 photo 6 2023 04 30 17 21 16 - خلیج همیشگی فارس - 7 photo 7 2023 04 30 17 21 16 - خلیج همیشگی فارس - 8

اشتراک‌گذاری این مطلب: