خون مظلوم

خون مظلوم از بن صخره جوانه می‌زند، بر تن بیدادگرها تازیانه می‌زند

17 19 - خون مظلوم - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: