خیانت بزرگ

23 مرداد سال ۱۳۵۰ شمسی، بحرین اعلام استقلال کرد. از کجا؟ از ایران. با اجازه کی؟ با اجازه انگلیس و محمدرضا پهلوی.

اثر: داودافرازی

photo 2023 08 12 10 00 43 - خیانت بزرگ - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: