دجال‌ها و حرمله‌ها‌ را مهاجم و ما را مدافعان حرم آفریده‌اند

دجال‌ها و حرمله‌ها‌ را مهاجم و ما را مدافعان حرم آفریده‌اند

اشتراک‌گذاری این مطلب: