در رقابت های پیش روی انتخاباتی بین نامزد ها، اخلاق حاکم باشد

4 6 - در رقابت های پیش روی انتخاباتی بین نامزد ها، اخلاق حاکم باشد - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: