دلاورانه مبارزه کرد ، ناجوانمردانه شهید شد.

کارگاه طراحی سه در چهار

تصویر ساز :میکائیل براتی
ایده پردازی : سه در چهار

photo 2022 12 31 02 54 24 - دلاورانه مبارزه کرد ، ناجوانمردانه شهید شد. - 1 photo 2022 12 31 02 54 31 - دلاورانه مبارزه کرد ، ناجوانمردانه شهید شد. - 2 photo 2022 12 31 02 54 36 - دلاورانه مبارزه کرد ، ناجوانمردانه شهید شد. - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: