دلسرد کردن مردم از انتخابات به ضرر کشور است.

رهبر انقلاب : دلسرد کردن مردم از انتخابات به ضرر کشور است. راه‌حل مشکلات کشور انتخابات است

7 6 - دلسرد کردن مردم از انتخابات به ضرر کشور است. - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: