دلم کسی را میخواهد تا بگوید: کمتر از سه ماه دیگر، پایان اسرائیل را اعلام میکنم!

اشتراک‌گذاری این مطلب: