دمیدن آلمان بر آتش جنگ اوکراین

آلمان همچنان بر آتش جنگ اوکراین می‌دمد؛ بزرگترین بسته نظامی برلین در راه کی‌یف

اثر: علی محمد رجبی

photo 2023 05 21 15 04 52 - دمیدن آلمان بر آتش جنگ اوکراین - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: