دیدیم در انگشتر تو، صبح ظفر را

اثر: نرگس حبیبی

photo 2023 01 01 23 38 48 - دیدیم در انگشتر تو، صبح ظفر را - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: