دیروز پدرش رو کفن کردم الان هم خودش رو…

خدایا من کسی غیر از تورو ندارم…
به کی شکایت بکنم… به کی شکایت بکنم کسی غیر از تورو ندارم…
خدایا به من رحم کن…
به بندگانت رحم کن…

اشتراک‌گذاری این مطلب: