رنگ جهت ماله کشی

یه زمانی شاه جابجا میکرد حالا دبه رنگ!!! حق داره ناراحت باشه!!!

 

photo 2022 12 19 23 18 39 - رنگ جهت ماله کشی - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: