رهبر معظم انقلاب: رژیم غاصب صهیونیستی، رفتنی است

دولتهایی که به سراغ قمار عادی‌سازی رفته‌اند بدانند که به قول اروپایی‌ها دارند روی اسب بازنده شرط‌بندی میکنند/ این سرطان بدست فلسطینیان و نیروهای مقاومت ریشه‌‌کن خواهد شد

9 - رهبر معظم انقلاب: رژیم غاصب صهیونیستی، رفتنی است - 1 10 - رهبر معظم انقلاب: رژیم غاصب صهیونیستی، رفتنی است - 2رهبر معظم انقلاب: رژیم غاصب صهیونیستی، رفتنی است

اشتراک‌گذاری این مطلب: