روضه موشنِ شام بلا

فتنه و بیداد و بلا بود شام
سخت‌تر از کرب‌وبلا بود شام

اشتراک‌گذاری این مطلب: