زمان رو به اتمام است..‌

ما قرار نیست تماشاچی جنایت های رژیم صهیونیستی باشیم!!

7 11 - زمان رو به اتمام است..‌ - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: