زنی که هیچ مصبیتی او را نشکست

پرده‌نقالی حضرت زینب
زنی که هیچ مصبیتی او را نشکست

اثر: استاد محمدرضا دوست‌محمدی

photo 2023 08 12 09 15 26 - زنی که هیچ مصبیتی او را نشکست - 1

 

اشتراک‌گذاری این مطلب: