سازمان تعطیل ملل

اسرائیل وحشیانه در فلسطین جنایت می‌کند و سازمان ملل، سکوت!

طراح گرافیک: امید کردی

13 23 - سازمان تعطیل ملل - 1 14 25 - سازمان تعطیل ملل - 2 15 21 - سازمان تعطیل ملل - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: