سلام ای پرچم نورانی ایران

شهیدی مثل شهید سلیمانی در راه خدا به شهادت میرسد، یک ملّت تکان میخورد، یک ملّت حرکت میکند و تمام این خطوط توهّمی‌ای که بین آحاد ملّت هست به هم میریزد و ملّت یکپارچه راه می‌افتند؛ این برکتی است که خدا به خون شهید داده.

79 1 - سلام ای پرچم نورانی ایران - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: