سهم تو از دنیا، یک لحظه درد بود و یک قبر…

فیلمی دردناک از دفن نوزاد چند روزه فلسطینی

اشتراک‌گذاری این مطلب: