سوف تحرر

تقدیر خداوند این است که فلسطین آزاد خواهد شد…

#غیرقابل_ترمیم

20 5 - سوف تحرر - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: