سیاه پوش درب خانه شهروند قمی برای شهدای غزه

درب خانه‌هایمان سیاه پوش شهدای غزه
و شعارمان مرگ بر اسرائیل

27 20 - سیاه پوش درب خانه شهروند قمی برای شهدای غزه - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: