شرح فراق

جانا چه گویم شرح فراقت
چشمی و صد نم، جانی و صد آه

اثر: محمدرضا قیصری
طراح نوشتار: علی خلج

photo 2023 07 29 14 55 59 - شرح فراق - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: