شهادت پاداش تلاش بی وقفه سید رضی

شهادت پاداش تلاش بی وقفه سید رضی در همه این سالیان بود. او از نوجوانی تا زمان شهادت که ۶١سال سن داشت در میدان های مبارزه با شیاطین و اشرارعالم حضور فعال داشت.

14 3 - شهادت پاداش تلاش بی وقفه سید رضی - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: