شهر مهیای عزای حسین

با نزدیک شدن به ایام و شب‌های اول ماه محرم، شهرهای مختلف مانند تهران رنگ و بوی عزاداری و آماده شدن برای این ماه به خود می‌گیرند.

در این میان تکاپوی مردم و هیئات عزاداری برای برپایی مراسمات و تهیه و تدارک لوازم از فروشندگان لوازم محرم، شور و حرارت خاصی را در شهر ایجاد کرده است.

اشتراک‌گذاری این مطلب: