شهیدِ جمهور؛ مردی بود که به  مردم امید داد

نشون داد که دولت با مردمه
قشر ضعیف و فقیر بیشتر براش مهم بودن
اون با احیای اقتصاد تونست فقر رو تو کشور کاهش بده یعنی دولت رئیسی ۶.۵ میلیون نفر را از خط فقر بالا کشید

1 7 - شهیدِ جمهور؛ مردی بود که به  مردم امید داد - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: