شهید میلاد حیدری؛ شهید ایرانی حملۀ رژیم صهیونیستی به سوریه

شهید میلاد حیدری؛ شهید ایرانی حملۀ جنایتکارانه رژیم منحوس صهیونیستی به پایگاه ارتش سوریه

اثر : علی عسکری

IMG 20230408 132253 481 - شهید میلاد حیدری؛ شهید ایرانی حملۀ رژیم صهیونیستی به سوریه - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: