شکست هم بستگی

اختلاف بین سران اپوزیسیون بالا گرفته است. اگر تا کنون سعی در مخفی کردن این اختلافات بودند، حامد اسماعیلیون پرده از این اختلافات برداشته است. او میگوید علت خروج از منشور همبستگی، دیکتاتوری رضا پهلوی بود. اخیرا رضا پهلوی نیز حامد اسماعیلیون را در اینستاگرام آنفالو کرده است.

اثر: داودافرازی

photo 2023 08 07 17 18 47 - شکست هم بستگی - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: