صالحان، میراث‌داران زمین خواهند شد

این حکایت، فصل‌ها دارد، ولی پایان یکی‌ست…
ان ینصرکم الله فلا غالب لکم

هنرمند: هانیه هادیان
خط: الف حا میم

28 3 - صالحان، میراث‌داران زمین خواهند شد - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: