صف اولی بود

صف اولی بود و با دلبری ها
شدند عاشق او صف آخری ها

photo 2023 04 25 18 10 54 - صف اولی بود - 1 photo 2023 04 25 18 10 52 - صف اولی بود - 2

اشتراک‌گذاری این مطلب: