طراحی پوستر «فتح المبین» با محوریت فلسطین

اثر تولید شده در رویداد منطقه‌ای طراحی پوستر «فتح المبین» با محوریت فلسطین

خالق اثر: حسن اسدی/استان کرمان

26 2 - طراحی پوستر «فتح المبین» با محوریت فلسطین - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: